Zasebnost / piškotki

VARSTVO PODATKOV v skladu z GDPR (splošna uredba o varstvu podatkov)

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Sanabilis d.o.o., Ulica heroja Bračiča6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec).

Zavedamo se pomena zasebnosti in varstva osebnih podatkov, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno ter skrbimo za zakonito in pregledno obdelavo osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi za varovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo ali nenamerno uničenje ves čas obdelave.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke obdeluje za naslednjie namene:

• komunikacija z uporabniki portala
• pošiljanje obvestil v zvezi z naročili na preiskave
• vodenje evidenc v zvezi z naročili na preiskave.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE ZBIRAJO
Upravljavec zbira naslednje osebne podatke:

• podatki o uporabniku, ki jih le ta vnese v obrazec za naročilo na preiskave,
• podatki o IP naslovu uporabnika,
• podatki o uporabi spletne strani za namene statistike.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Poleg upravljalca (zaposlenih), lahko osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun občasno obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljavcu nudijo podporne storitve, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje svojih storitev.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov v nobenem primeru ne razkriva in ne posreduje tretjim osebam ali organizacijam, razen v primeru kadar je to nujno zaradi zakonodaje.

PRAVICE POSAMEZNIKA
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca preko kontaktnega obrazca na spletni strani, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljavec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

PIŠKOTKI

V večini brskalnikov lahko piškotke, ki so bili prenešeni na vaš računalnik izbrišete tako da hkrati pritisnete na tipke ctrl+shift+del in izberete ter potrdite ustrezne možnosti.

Zanimive informacije

  • Osteoporoza

    Je sistemska bolezen, za katero je značilna nizka kostna gostota in povečana lomljivost kosti. Govorimo o bolezni, ki je tovrstni status dobila še le v zadnjem desetletju. Pred tem so jo obravnavali kot normalno spremljajoči pojav staranja.

Aktualno

OPOZORILO - KORONAVIRUS

OPOZORILO - KORONAVIRUS

Več

Obvestilo o čakalni dobi

Čakalne dobe na dan 24.07.2023:

Več

O nas

Varovanje zasebnosti vsakega pacienta, zagotavljanje poglobljene individualne obravnave ter korekten in spoštljiv odnos so osnovna vodila vseh zaposlenih sodelavcev.   
 
Opremljeni smo z najsodobnejšo medicinsko opremo, ki omogoča hitro in zanesljivo opravljanje zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Hitri kontakt

Kje nas najdete


Večji zemljevid