Naročanje na preiskave

Večji del preiskav opravljamo v okviru koncesije za zavarovance, ki želijo opraviti pregled na napotnico ZZZS. Pri tem je potrebno upoštevati čakalno dobo. Če se odločite za pregled z napotnico mora biti le ta pravilno izpolnjena s strani napotnega zdravnika. Datum izdaje ne sme biti daljši od enega leta. S seboj morate imeti zdravstveno izkaznico.  Ob naročilu vas vpišemo na čakalni seznam. Napotnico deponiramo pri nas, zavarovanec prejme potrdilo o naročilu z datumom naročila, datumom in uro pregleda in po potrebi navodilo za pripravo na preiskavo.  

Za tiste, ki želijo opraviti preiskavo pred rokom, ki ga določa čakalna doba so na voljo samoplačniški pregledi.  

Ostale preiskave, za katere nimamo koncesije ZZZS, opravljamo v okviru dela samoplačniških specialističnih ambulant.
 

Cenjena naročila za preglede sprejemamo v okiru celotnega delovnega časa

- preko telefona 02 / 235 21 50

- osebno v naših poslovnih prostorih v Ulici Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

- preko obrazca za naročanje na spletni strani

- po pošti na naslov: Sanabilis d.o.o, Ulici Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

NAVODILO ZA NAROČANJE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE ZA ZAVAROVANCE ZZZS:

Za zavarovance ZZZS, ki želijo opraviti pregled z napotnico ZZZS je v elektronskem sporočilu potrebno navesti ime in priimek zavarovanca ter preiskavo na katero se naroča. Zavarovanca Skladno s Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov Št. 007-125/2010 iz dne 26.06.2010 začasno vpišemo na čakalni seznam, ter ga skladno s Pravilnikom naprosimo, da nam dostavi originalno napotnico. Če zavarovanec napotnice v roku petih delovnih dni od dneva naročitve ne dostavi ga, izbrišemo iz čakalnega seznama, na termin pa vpišemo prvega naslednjega zavarovanca. Ko zavarovanec dostavi originalno napotnico (osebno ali po pošti) opravimo dokončni vpis v čakalni seznam, ter zavarovancu pa izdamo Potrdilo o hrambi napotnice in določenim datumom in uro preiskave.

V primeru,  da na planirano preiskavo ne boste prišli zaradi nepredvidljivega al neodložljivega dogodka je odsotnost potrebno opravičiti v 14 dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Če tega ne storite boste 15. dan izbrisani iz čakalnega seznama.

NAVODILO ZA NAROČANJE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE ZA SAMOPLAČNIŠKE PREISKAVE:

Vse, ki bi želeli opraviti preiskavo samoplačniško vljudno prosimo, da ob naročilu na preiskavo navedejo na katero preiskavo se naročajo. Za vpis v določitev termina samoplačniškega pregleda je ob preiskavi potrebno navesti ime in priimek ter kontaktni telefon. V najkrajšem času boste prejeli odgovor v katerem vam bomo navedli datum in uro pregleda. Zaradi potrditve termina pa vas bomo naprosili še za potrditev, da se strinjate s predlaganim terminom.

Zanimive informacije

  • Osteoporoza

    Je sistemska bolezen, za katero je značilna nizka kostna gostota in povečana lomljivost kosti. Govorimo o bolezni, ki je tovrstni status dobila še le v zadnjem desetletju. Pred tem so jo obravnavali kot normalno spremljajoči pojav staranja.

Aktualno

Obvestilo o čakalni dobi

Čakalne dobe za preglede na dan 01.02.2019 so naslednje:

Več

O nas

Varovanje zasebnosti vsakega pacienta, zagotavljanje poglobljene individualne obravnave ter korekten in spoštljiv odnos so osnovna vodila vseh zaposlenih sodelavcev.   
 
Opremljeni smo z najsodobnejšo medicinsko opremo, ki omogoča hitro in zanesljivo opravljanje zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Hitri kontakt

Kje nas najdete


Večji zemljevid