Naročanje na preiskave

NAROČANJE NA PREISKAVE Z NAPOTNICO

Cenjena naročila za preglede sprejemamo v okviru delovnega časa:

  • preko telefona 02 / 235 21 50
  • osebno v naših poslovnih prostorih v Ulici Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor
  • preko obrazca za naročanje na spletni strani
  • po pošti na naslov: Sanabilis d.o.o, Ulici Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

Če želite pregled opraviti z napotnico je potrebno upoštevati čakalno dobo. Čakalno dobo v naši ustanovi lahko preverite na povezavi ČAKALNE DOBE.

Stopnjo nujnosti označi napotni zdravnik.

Napotnice oziroma številko Potrdila o izdani napotnici je potrebno predložiti ali sporočiti na zgoraj naveden način kot je označeno na potrdilu:

  • NUJNO: najpozneje v 24 urah od izdaje (prednostna obravnava)
  • ZELO HITRO:  v petih dneh po njeni izdaji,
  • HITRO ali REDNO:  v 14 dneh po njeni izdaji.

Po preteku datuma navedenega na Potrdilu o izdani napotnici le ta preneha veljati.

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

NAROČANJE NA SAMOPLAČNIŠKE PREISKAVE

Za tiste, ki želijo opraviti preiskavo pred rokom, ki ga določa čakalna doba so na voljo samoplačniški pregledi.

Preiskave, za katere nimamo koncesije ZZZS, opravljamo v okviru dela samoplačniških specialističnih ambulant.
 
Za naročilo lahko uporabite kontaktni obrazec, se naročite osebno ali preko telefona. V najkrajšem času boste prejeli odgovor v katerem vam bomo navedli datum in uro pregleda. Zaradi potrditve termina pa vas bomo naprosili še za potrditev, da se strinjate s predlaganim terminom.

Zanimive informacije

  • Osteoporoza

    Je sistemska bolezen, za katero je značilna nizka kostna gostota in povečana lomljivost kosti. Govorimo o bolezni, ki je tovrstni status dobila še le v zadnjem desetletju. Pred tem so jo obravnavali kot normalno spremljajoči pojav staranja.

Aktualno

OPOZORILO - KORONAVIRUS

OPOZORILO - KORONAVIRUS

Več

Obvestilo o čakalni dobi

Čakalne dobe na dan 24.07.2023:

Več

O nas

Varovanje zasebnosti vsakega pacienta, zagotavljanje poglobljene individualne obravnave ter korekten in spoštljiv odnos so osnovna vodila vseh zaposlenih sodelavcev.   
 
Opremljeni smo z najsodobnejšo medicinsko opremo, ki omogoča hitro in zanesljivo opravljanje zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Hitri kontakt

Kje nas najdete


Večji zemljevid